wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE » VIROSHIELD 200L - DEZYNFEKCJA (KURNIKI, CHLEWNIE) ZWALCZA ASF
VIROSHIELD 200L - DEZYNFEKCJA (KURNIKI, CHLEWNIE) ZWALCZA ASF

VIROSHIELD 200L - DEZYNFEKCJA (KURNIKI, CHLEWNIE) ZWALCZA ASF

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 22,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 8 098,92 zł

Cena netto: 7 499,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • ZAGROŻENIA
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

VIROSHIELD 200L - PREPARAT DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE ALDEHYDU

 
Płynny silnie skoncentrowany preparat o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych oraz grzybobójczych, do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni oraz urządzeń w celu utrzymywania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

- Viroshield ma bardzo szerokie spektrum działania.
- Nie powoduje korozji. 
- Skuteczny w walce z wirusem PTASIEJ GRYPY oraz ASF

Preparat można stosować w formie oprysku lub zamgławienia.


 

ZASTOWANIE:

OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH:
Użyć w stężeniu min 1%, rozprowadzić za pomocą opryskiwacza w ilości ok. 300ml/m2

ZAMGŁAWIENIE:
Przy użyciu zamgławiaczy termicznych, w ilości 1l preparatu Viroshield / 1-2l wody na 1000m3 kubatury budynku. Przy podwyższonym zagrożeniu epizootycznym zwiększyć dawkę do 2l/1000m3. Viroshield może być używany z dodatkiem nośnika mgły.

DEZYNFEKCJA OBUWIA:
Stosować w proporcji 100ml Viroshield na 10l wody ( 1:100). Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.


 

SUBSTANCJE CZYNNE:

1,5- pentanedial ( aldehyd glutarowy) zaw. 150g/kg
Alkil (c12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16) ZAW. 100G/KG
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.


Zwroty wskazujące niebezpieczeństwo:

GHS05: działanie żrące
GHS07: wykrzyknik
GHS08: zagrożenie zdrowia
GHS09: środowisko
altaltaltaltZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+310: W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P304+341: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+351+338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P303+361+535: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P342+311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem


ZWROTY RYZYKA:

R20/21/22: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R34: Powoduje oparzenia. R42/43: Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA:

S23: Nie wdychać. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz osłonę twarzy/oczu. S45: W przypadku awarii lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - jeśli to możliwe okazać etykietę. S60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. S63: W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
MYJKI INFORMACJA