wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE » CID CLEAN 5L - preparat do dezynfekcji
CID CLEAN 5L - preparat do dezynfekcji

CID CLEAN 5L - preparat do dezynfekcji

CID LINES

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 158,06 zł

Cena netto: 146,35 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (3)
  • Recenzje produktu (0)

CID CLEAN  - preparat przeciwko drobnoustrojom - 5 LCID CLEAN jest wysokoskoncentrowanym, silnie działającym preparatem, przeznaczonym do dezynfekcji, obiegów zamkniętych, pomieszczeń, urządzeń, środków transportu oraz w hodowli zwierząt.
bardzo silny utleniacz,
 bezpieczny dla zwierząt,
ulega biodegradacji w ponad 90%


 

CECHY

  • bezbarwny płyn
  • niepieniący
  • pH dla 1% roztworu : 4,6
  • gęstość w temp. 20°C: 1,2 
  • punkt krzepnięcia: -3°C


 

STOSOWANIE

Jako środek dezynfekujący obiegu wody pitnej :
odkamienić obieg 5% roztworem TORNAX AGRO (wg programu higieny opracowanego przez CID LINES )
wprowadzić do obiegu 2% roztwór CID CLEAN
wypłukać obieg zimną wodą,
Zapewnić stężenie 10 - 40 ml CID CLEAN na 100 l wody pitnej w celu ciągłej dezynfekcji obiegu i wody.

Jako środek dezynfekujący powierzchnie :
uprzednio dobrze wyczyszczoną powierzchnie zdezynfekować roztworem 1 - 3%
Jako środek dezynfekujący pomieszczenia :
do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zadymianie stosować 1% roztwór

 

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

Uwaga

Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej kontroli substancji chemicznych i produktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem do produkcji materiałów wybuchowych.


Przy zakupie należy pobrać i wypełnić "Oświadczenie Klienta".
Do pobrania:

 

*Wypełnione oświadczenie należy wysłać nam na nasz e-mail.*

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja według dyrektywy (WE) 1999/45: O; R8 Produkt utleniający, Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar; Xn; R20/22 Produkt szkodliwy, Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; C; R34 Produkt żrący, Powoduje oparzenia

Klasyfikacja zgodnie z (WE) 1272/2008 (CLP)
Zagrożenia dla zdrowia:
Ox. Liq. 2, H272 Ciecze utleniające, kategoria zagrożenia 2, Może intensyfikować pożar; utleniacz
Acute Tox. 4 H302 Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 4 H332 Toksyczność ostra (pyły/mgły), kategoria zagrożenia 4, Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Skin Corr. 1A, H314 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A, Powoduje poważne oparzenie skóry i uszkodzenie oczu
STOT SE 3, H335 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Elementy oznakowania
                                                            alt alt alt

Piktogramy GHS/Kody piktogramów       GHS03           GHS05           GHS07
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272: Może intensyfikować pożar, utleniacz
H302+H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić.

Zawiera: nadtlenek wodoru.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
PRO STRONG PASTA 5 KG - preparat gryzoniobójczy

PRO STRONG PASTA 5 KG - preparat gryzoniobójczy

121,99 zł brutto99,18 zł netto
PAPIER DLA PISKLĄT MOCNY szer. 65 cm 200 MB - niebieski

PAPIER DLA PISKLĄT MOCNY szer. 65 cm 200 MB - niebieski

63,00 zł54,00 zł brutto43,90 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
POL LENA FARMA JK 1 L

POL LENA FARMA JK 1 L

40,00 zł brutto32,52 zł netto
AEROCLEAN 5L (zapytaj o produkt)

AEROCLEAN 5L (zapytaj o produkt)

Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl