wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE » ALDEKOL PRO HORTI 10 L - dezynfekcja szklarni, tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodniczych
ALDEKOL PRO HORTI 10 L - dezynfekcja szklarni, tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodniczych
Super promocjaPolecamyNasz hit

ALDEKOL PRO HORTI 10 L - dezynfekcja szklarni, tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodniczych

Dostępność:Niedostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 12,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Paczkomat InPost 24/7 - 12,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 259,20 zł

Cena netto: 240,00 zł

Cena poprzednia: 324,00 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

ALDEKOL PRO HORTI 10 L ALDEKOL PRO HORTI to płynny koncentrat bakterio- i grzybobójczy do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodniczych, poza cyklami hodowlanymi roślin. Zwalcza również zarodniki grzybów. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.


 

Skład chemiczny:

Glutaral 100 g/l.
Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12÷16 alkilodimetylowe, chlorki 100 g/l


 

Właściwości:

Wykazuje działanie bakterio-,grzybo- i wirusobójcze wobec wirusa mozaiki Pepino.

 

Sposoby aplikacji:

Aldekol Pro Horti może być aplikowany za pomocą: opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego, zamgławiaczy termicznych i ULV oraz stosowany w matach i wannach dezynfekcyjnych.

Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji powierzchnie należy umyć.

 

Dawkowanie:

Zalecane stężenie preparatu Aldekol Pro Horti na podstawie badań wg PN-EN 13697
 

   Działanie

Oprysk

Czas działania

Temperatura

   bakteriobójcze

0,5%

60 min

20°C

   grzybobójcze

1%

60 min

20°C

   wirusobójcze wobec wirusa

   mozaiki Pepino

1,5%

15°C


Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji, należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania, następnie bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Zabieg przeprowadzać podczas nieobecności osób postronnych.W celu uzyskania jednoczesnego efektu bakterio-, grzybo- i wirusobójczego należy preparat zastosować w stężeniu 1,5%.


 

Wskazania o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:

  • Zawiera niebezpieczne substancje chemiczne: glutaral, chlorek dimetylobenzyloamoniowy

  • Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji.

  • Opakowania zanieczyszczone produktem należy możliwie dokładnie opróżnić, a następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim dokładnym oczyszczeniu. 

  • Opakowania, których nie można dokładnie oczyścić oraz pozostałości produktu należy poddać utylizacji. Odpady produktu lub zanieczyszczone opakowania nie mogą być usuwane wspólnie z odpadami komunalnymi.


 

Trwałość:

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcjiPo otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze pokojowej. Zalecana temperatura przechowywania 8-25 °C.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy ściśle przestrzegać informacji o produkcie. Nieprzestrzeganie zaleceń może być szkodliwe.

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 4118/10.

 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008:
Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Acute Tox. 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Elementy oznakowania
altaltaltalt
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:
Aldehyd glutarowy, Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)),

H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal spłukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
LUBISAN 10 KG - dezynfekcja na sucho

LUBISAN 10 KG - dezynfekcja na sucho

47,00 zł brutto43,52 zł netto
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl