wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE » ALDEKOL DES FF 10 L
ALDEKOL DES FF 10 L

ALDEKOL DES FF 10 L

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 378,00 zł

Cena netto: 350,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

ALDEKOL DES FF  10L 


 

Aldekol DES FF posiada badania pod kątem zwalczania wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń).

 

 

Właściwości:

Aldekol Des FF jest płynnym, silnie stężonym, pieniącym się środkiem do dezynfekcji powierzchniowej, skutecznym przeciw bakteriom, wirusom (w tym przeciw wirusowi afrykańskiego pomoru świń ASF) i grzybom w zakresie grzybów drożdżopodobnych. Aldekol Des FF nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli. Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne i czyszczące. Jest on ponadto stabilny zarówno w warunkach zanieczyszczenia organicznego, jak i nieorganicznego.


 

Zastosowanie:

Aldekol des FF przeznaczony jest do zastosowania w obszarze weterynaryjnym, do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt także wylęgarniach, jak również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. 


 

Sposób zastosowania:

Aldekol Des FF może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty ciśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. Igeba), zamgławiacze elektryczne. Zaleca się przeprowadzenie uprzednio gruntownego czyszczenia powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących. Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie powinny wyschnąć. 


 

PREPARATU NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT.


 

Dawkowanie:

Pożądany efekt uzyskuje się stosując: 
- przy użyciu urządzeń tradycyjnych - roztwór roboczy o stężeniu 0,5% (profilaktyka) - 2% w ilości ok. 0,4 litra na 1 m2 powierzchni, 
- przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych - 1 do 4 litrów Aldekolu Des FF na 1000 m3 kubatury obiektu . 
Czas działania: nie mniej niż 2 godziny. 

Stosując produkt wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń, należy użyć roztwór Aldekolu Des FF o stężeniu 2% w ilości 0,3 l/ m2 i pozostawić na powierzchni przez przynajmniej 1 h. 

 

 

Skład:

- aldehyd glutarowy
- czwartorzędowe sole amoniowe.
- nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli


 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA


Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Acute Tox. 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.
Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania
altaltaltalt

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera:
Glutaral (aldehyd glutarowy), Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC).

H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+330+331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P501 Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
VIROCID 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, zwalcza asf

VIROCID 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, zwalcza asf

464,40 zł brutto430,00 zł netto
PEDILINE 10 L - dezynfekcja i pielęgnacja racic

PEDILINE 10 L - dezynfekcja i pielęgnacja racic

276,00 zł brutto255,56 zł netto
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl